Lalka też Człowiek 2016

XI Międzynarodowy Festiwal Teatru Lalek i Animacji Filmowych dla Dorosłych

9. października - 16. października 2016

Patroni

Federacja Teatrów Niepublicznych

Federacja Teatrów Niepublicznych

O Festiwalu

Idea Festiwalu

Różnorodność. To rzecz najbardziej charakterystyczna w sztuce animacji, zarówno w filmie animowanym jak teatrze lalek. Od dziesięciu lat przedstawiamy Państwu wielorakość wypowiedzi artystów komunikujących się z tymi dwoma gatunkami sztuki.

Niektórzy twierdzą, że gatunek ludzki nie dość, że mógł przetrwać, to i rozwinął się dzięki zdolności komunikacji - wymianie informacji. Można zaryzykować twierdzenie, że: mógł rozwinąć się dzięki akceptacji swojej różnorodności.

A więc różnorodność i to zarówno w formie jak i w treści. Bo cóż to za komunikacja jeśli spotykają się z sobą: te same* / takie same* komunikaty.

Akceptujmy się** zatem różniąc**,
Śmiejąc**,
Wzruszając**,
Myśląc**.


* niepotrzebne skreślić
** nie skreślać

Marek b. Chodaczyński
Dyrektor Generalny Festiwalu Lalka też Człowiek
Prezes Unii Teatr Niemożliwy

październik 2015 r.